ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Dnes 970 slev, 8 serverů, 120 měst.
Všechny slevy

Podmínky použití

obchodní společnosti Elephant Orchestra, s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 678/29, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 03272974, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 229733
pro přístup a použití internetových stránek https://amplion.centrum.cz
(dále jen "Podmínky")

Úvodní ustanovení

 1. Portál hromadných slev na internetových stránkách https://amplion.centrum.cz (dále jen "Portál") technicky zajišťuje a provozuje společnost Elephant Orchestra, s.r.o. (dále jen "Provozovatel").
 2. Používání Portálu uživatelem se řídí těmito Podmínkami. Používáním Portálu uživatel potvrzuje, že se s Podmínkami seznámil a akceptuje je. V případě nesouhlasu s Podmínkami je uživatel povinen Portál nepoužívat.
 3. Provozovatel může znění Podmínek jednostranně měnit. Uživatelé jsou o změnách Podmínek informováni na Portálu či jiným vhodným způsobem.
 4. Podmínky nabývají účinnosti jejich zveřejněním na Portálu.

Autorská práva

Obsah Portálu včetně způsobu jeho uspořádání, tj. zejména texty, grafické soubory a design, je chráněn zákonem č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (autorský zákon). Nestanoví-li autorský zákon jinak, je jakékoli užití obsahu Portálu možné pouze na základě předchozí písemně udělené licence ke konkrétnímu způsobu užití obsahu Portálu.

Použití portálu

 1. Přístup a používání Portálu je bezplatné.
 2. Provozovatel nenese žádnou zopovědnost za splnění povinnosti poskytnutí prezentované slevy či výhody u svých partnerů, ani nenese zodpovědnost za případnou škodu vzniklou uživateli na základě či v souvislosti s tímto plněním.
 3. Provozovatel nenese odpovědnost za případnou závadnost obsahu či vzhled materiálu zveřejňovaných na Portálu. Provozovatel neodpovídá za úplnost, přesnost, pravdivost informací zveřejňovaných na Portálu, ani za případné nekalosoutěžní jednání či porušení autorských či osobnostních práv.
 4. Provozovatel nezaručuje nepřerušený přístup na Portál, ani jeho bezpečnost a nezávadnost. Neopovídá za škodu způsobenou při realizaci přístupu a užívání Portálu, včetně případné škody způsobené přerušením provozu, poruchou Portálu, počítačovými viry, škody v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům uživatele.
 5. Provozovatel přebírá některé z informací publikovaných na Portálu od třetích stran. Kliknutím na některé odkazy může dojít k opuštění Portálu a přístupu na internetové stránky třetích subjektů.

Práva a povinnosti uživatele

Uživatel je povinen při užívání Portálu dodržovat právní předpisy, vždy respektovat práva třetích osob, zejména při nakládání s autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví. Zejména nesmí:

 1. užívat Portál v rozporu s těmito Podmínkami
 2. získávat příhlašovací jména jiných uživatelů
 3. užívat Portál či jeho části způsobem poškozujícím Portál
 4. zneužívat, blokovat, modifikovat jakoukoli číst Portálu nebo se snažit narušit jeho stabilitu a nepřerušený chod
 5. užívat Portál, pokud by jeho použitím došlu k porušení právních předpisů

Ochrana osobních údajů

 1. Provozovatel je správcem a zpracovatelem osobních údajů registrovaných uživatelů.
 2. Ochrana osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 3. Více o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

Veškeré vztahy vznikající na základě a v souvislosti s užíváním Portálu se řídí právním řádem České republiky, bez ohledu na to, odkud a jakým způsobem je přístup k Portálu proveden.


V Praze 17. 5. 2018